Savon MediaCenter Oy

Savon MediaCenter Oy

 

Savon MediaCenter Oy:n toiminnan päätarkoitus on tarjota asiakasyrityksille toimivia telemarkkinoinnin palveluita monipuolisesti ja korkean laadun periaatetta noudattaen. 

Savon MediaCenter tarjoaa B-to-B- ja kuluttajasektorille räätälöityjä puhelinpalveluita kuten kustannustehokasta myynti- ja markkinointipalvelua,  asiakaspalveluliikenteen hoitoa, erilaisten tutkimusten ja haastatteluiden toteuttamista sekä ajanvarauspalveluita.  

 

Savon MediaCenterille on myönnetty  puhelinpalvelu ja contact center -yritysten korkean laadun BuC -sertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään tarkkojen laatukriteerien perusteella ja edellyttää puhelutilanteen toteutuksen, henkilöstön ammattitaidon ja kokonaisvaltaisen laadun toteutumisen jatkuvaa seurantaa.

 

Henkilöstö

 

Savon MediaCenter työllistää puhelinpalveluiden asiantuntijoita. Henkilökunta koostuu myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ammattilaisista. Henkilökunnan ajantasainen tietotaito varmistetaan lisä- ja päivityskoulutuksilla.

Telemarkkinointialalle epätyypillisesti henkilökuntamme vaihtuvuus on erittäin maltillista. Suuri osa työntekijöistämme on ollut palveluksessamme vuosia. 

Henkilökuntamme kokemuksista ja näkemyksistä pääset lukemaan lisää yläpalkin "toimipisteet"-alasvetovalikon kautta

 

Missio ja strategiat

 

Savon MediaCenter tarjoaa asiantuntijapalveluita, joiden avulla asiakasyritykset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.
Ulkoistamalla palveluitaan Savon MediaCenterille, yritys voi tehostaa myyntiä ja markkinointiaan, lisätä markkinaosuuttaan sekä tavoittaa uusia asiakaskohderyhmiä kustannustehokkaasti. Räätälöityjen palveluiden avulla yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja maksimoida tarjoamiensa palveluiden laadun.

Savon MediaCenterin toiminta rakentuu korkean laadun, vahvan osaamisen ja tietotaidon sekä tulostavoitteellisen palvelun varaan.

 

Laatu

Savon MediaCenter tarjoaa asiakasyrityksilleen aina korkeinta mahdollista laatua ja ensiluokkaista palvelua.

 

Osaaminen ja tietotaito

 

Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito on asiantuntijayrityksen toiminnan perusta. Savon MediaCenterin henkilökunta koostuu huippuosaajista; lisä- ja päivityskoulutuksilla varmistetaan aina ajantasainen ammattitaito ja motivoitunut henkilökunta.

 

Tehokas, tuloksellinen ja räätälöity palvelu

 

Savon MediaCenter tarjoaa jokaiselle asiakasyritykselle räätälöityä palvelua, tehokkaasti ja tulostavoitteiden mukaan.