Savon MediaCenter Oy

Telemarkkinointi on kustannustehokas tapa lisätä yrityksen asiakaskantaa ja kassavirtaa.

Puhelinmarkkinointi yhdistetään nykyäänkin harmillisen usein vain ja ainoastaan lehtien myymiseen. Todellisuus on kuitenkin toinen.

Yhä useammin puhelimitse tehdyssä markkinoinnissa on kyse esimerkiksi tapaamisaikojen varaamisesta  yrityksen edustajalle. Tällöin yrityksen myyntiä tekevä henkilö voi keskittää oman työaikansa myyntiin, eikä kalenterinsa täyttämiseen. Me osaamme tehdä sen puolestasi!

Käytännössä Savon Mediacenter Oy toteuttaa hyvin laajan kirjon kampanjoita.

- myyntikampanjat                                        

- tapaamisaikojen buukkaus

- haastattelut ja kartoitukset

 

 

Uuden projektin alkaessa:

 

- sovimme yksityiskohdista, kuten projektin "pilotin" pituudesta, kokonaistavoitteista ja laadun kriteereistä toimeksiantajamme kanssa

- koulutamme henkilökuntamme projektiin

- nimeämme projektista vastaavan esimiehen, joka pitää aktiivisesti yhteyttä toimeksiantajaamme

- projektin toteutuksessa käytämme nykyaikaista tietokonepohjaista soittojärjestelmää, joka mahdollistaa puheluiden tallentamisen, työn tehon ja laadun reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin

 

 

Tahtotilamme on, että jokainen meillä aloitettu uusi toimeksianto tehdään täysillä ja oikein JUURI NIIN

KUIN TOIMEKSIANTAJAMME HALUAA

 

Näin toimimalla olemme saaneetkin tehdä tuloksekasta ja molemminpuolin kannattavaa telemarkkinointityötä pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa.

Myynti puhelimeitse on ehdoton vahvuutemme.

Myynti on paljon muutakin , kuin suoraa konkreettisen tuotteen markkinointia. Puhelimitse myydään yhä useammin ajatus jostakin. Näin esimerkiksi silloin, kun kyseessä on vaikkapa asiakaskartoitukset tai tapaamisten sopiminen toimeksiantajamme myyntiedustajalle.

Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja sekä suurille, keskisuurille, että pienille yrityksille. Tahtotilamme on ratkaista asiakasyritystemme myynti- ja markkinointiongelmat tarjoamalla osaamisemme heidän käyttöönsä.

Yrityksessämme työskentelee ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolta löytyy osaaminen ja asiantuntemus niin myynti- asiakaspalvelu, kuin ajanvaraustehtäviinkin.

Työnantajan tavoitteemme on olla REILU. Maksamme työntekijöillemme tuntipalkkkaa, ja lisäksi käytössämme on palkitseva ja motivoiva provisiojärjestelmä. Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

 

 

Lisätietoja 

info@savonmediacenter.fi