Savon MediaCenter Oy

Lapinlahden yksikön päällikko Nina Pokka:  "Sattuman kautta telemarkkinoinnin pariin"

 

 

"Työskentelin vuosia ravintola-alalla. Aktiivisesti en hakeutunut
markkinoinnin pariin, vaan ajauduin alalle aikalailla sattumien
summana. Huomasin pian, että nautin työstäni ja sen tuomista
haasteista, ja etenkin haasteiden voittamisesta. Telemarkkinointi sekä
myyjänä että esimiehenä on aina ollut minulle suhteellisen helppoa."Omina vahvuuksinaan Nina mainitseekin juuri pitkän kokemuksen alalta.
"Se, että on toiminut myös kokopäiväisenä myyjänä, antaa esimiehen
työhön konkreettisen kokemuksen ja näkökulman siihen, mitä myyjän työ
oikeasti on. Ollakseen hyvä esimies, pitää myös itse osata myydä. Oman
esimerkin kautta ohjaaminen on tehokkainta ohjaamista. Myös se, että
itse tiedän, mitä asiakkaat puhelimessa voivat sanoa, antaa minulle
tärkeää informaatiota vaikkapa koulutusten suunniteluun"Myyntityö ja sen johtaminen, kuten mikään muukaan työ ei aina ole
pelkkää päivänpaistetta. Motivaatio, ja innovatiivisuus ovat joskus
koetuksella.
Motivaatioon tarvittavista muuttujista kysyttäestä Nina vastaa
napakasti " raha ja onnistumiset, se kun koko tiimi onnistuu.
Haastavina hetkinä pyrin palauttamaan mieleen hyviä onnistumisten
hetkiä ja kenties pohtimaan tarvittavia toimenpiteitä, suunnittelemaan
koulutuksia, ja kehittämään toimivampia toimintamalleja"Miten kuvaisit omaa myyntitiimiäsi -ksymykseen Nina vastaa porukkaansa
vuolaasti kehuen:
"Tässä porukassa hassuja ja huvittavia tilanteita tulee vastaan
päivittäin. Huumori, avoimuus ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat oman
tiimini ehdoton vahvuus. Lapinlahden myyjät ovat osaavia ja energisiä,
myyntihenkisiä ja tuloshakuisia. Joukossa on monta myyjää, joilla on
vuosien, jopa yli 15 vuoden kokemus tältä alalta. Uusien, palkattavien
henkilöiden näkökulmasta tämä on myös
valtava vahvuus, koska toimisto

on täynnä ammattinsa huippuosajia"Tulevaisuudelta Nina toivoo kehitystä omaan ammattitaitoonsa. Koskaan
ei esimieskään niin loistava ole, etteikö voisi kehittää ja kehittyä.
Nina suorittaa työnsä ohella johtamisen erikoisammattitutkintoa
tammikuun 2018 alusta alkaen. "Odotan koulutukselta todella paljon, ja
toivon, että oppimani asiat ovat hyödyksi koko Lapinlahden toimistolle"