Savon MediaCenter Oy

Olemme vastuullinen ja välittävä työnantaja

 

 

Suhtaudumme vakavuudella rooliimme työnantajana. Meille merkityksellistä ja tärkeää on se, että työntekijämme viihtyvät töissä, ja että työpaikalla noudatetaan reilun pelin sääntöjä.

Avoimuus, matala kynnys puhua myös ongelmatilanteista, ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä arvoja

 

 

Toimistossamme työskentelee alansa ammattilaisia

 

 

Suuri osa henkilöstöstämme on työskennellyt meillä jo vuosien ajan. Voimmekin ylpeänä todeta, että telemarkkinointialalle epätyypillisesti meillä työntekijöiden vaihtuvuus on maltillista.

Työnantajana ja yksikkönä emme pyri siihen, että toimistomme jokainen työpiste on täysi. Meille tärkeintä on se, että työstekijämme ovat sitoutuneet työhönsä ja ovat motivoituneita työskentelemään meillä pitkällä tähtäimellä. 

Työnantajana teemme kaikkemme työntekijöidemme työssä menestymisen tukemiseksi. Tavoitteenamme on aina se, että työn tekeminen on sekä mielekästä, että tuloksellista kaikille osapuolille.

Työntekijöidemme  kokemuksista ja päällikkömme ajatuksista pääset lukemaan lisää "toimipisteet"-alasvetovalikon kautta

 

Uuden työntekijän tullessa taloon:

 

 

* käymme tarkasti ja säntilisesti läpi "talon tavat" ja yleiset käytännöt

* annamme perusteellisen ja kattavan alkukoulutuksen, jossa perehdytämme  uuden työntekijän käyttämäämme soittojärjestelmään ja projektiin johon työntekijä on valittu.

   

* perehdyttäminen, koulutus, analysoinnit ja kahdenkeskiset, sekä ryhmän keskeiset puheluiden  kuuntelut, palaverit ja valmennukset ovat tärkeimpiä ja jatkuvia opettamisen ja oppimisen keinoja.

 

 

Noudatamme puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia sitovaa

työehtosopimusta.

 

 

* maksamme työstä työehtosopimuksen mukaista tuntipalkkaa

* hyvin tehdystä työstä maksamme lisäksi reilua provisiota

* kaikilla työntekijöillämme on käytössään lakisääteinen työterveyshuollon palvelu

 

 

Panostamme työhyvinvointiin

 

 

Telemarkkinointi on ajoittain henkisesti haastavaa työtä. Yhtälailla työ antaa myös onnistumisen tunteita.

Työssä jaksaa, kun työpaikalla huomioidaan koko henkilöstön hyvinvointi.

Työilmapiiriin vaikuttaa jokainen työntekijä omalla panoksellaan. Hyvä tuuli ja hyvä mieli tarttuvat työkaveriinkin. Hurtti huumori, hyvä yhteishenki ja työkaverien kanssa asioiden purkaminen ovat erittäin tärkeässä asemassa.

Työnantajana olemme tehneet mutamia konkreettisia asioita, joilla pyrimme vaikuttamaan koko tiimimme työssä jaksamiseen

* yhteinen taukojumppa päivittäin. Käytössä jumppavälineet

* tyky-toimintaa

* yhteiset, rutiineja rikkovat kokoontumiset