Savon MediaCenter Oy

Ole oma pomosi, johda itseäsi!

27.09.2017 00:00

Me haluamme, että meillä on töissä hyviä POMOJA - itsensä johtajia!

 

Myyntityössä, ja monessa muussakin työssä henkiset voimavarat, stressinsietokyky ja oma johtajuus ovat ne tärkeimmät työvälineet.

Puhelin työvälineenä on haastava, mutta samalla myös mahdollisuuksia antava. Myyntineuvottelija "antaa palan itsestään jokaiseen kontaktiin", silloinkin, kun kaikki ei mene suunnitelmien, tavoitteiden, tai toiveiden mukaan.

Henkisesti kuormittavia hetkiä jaksaa sitä paremmin, mitä syvällisemmin tuntee itsensä, ja tunnistaa omat kehitystarpeensa

 

Pomo, sehän on käsitteenä yhtäkuin auktoriteetti. Joskus jopa kasvoton taho, joka kertoo mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään.

 

Kuitenkin jokaisen ihmisen tärkein pomo on MINÄ ITSE

Minä itse määrittelen monelta osin sen, millainen mies, vaimo, kaveri, naapuri, työntekijä tai ystävä olen.

Minä itse määrittelen sen, miten energiani suuntaan, miten reagoin vastoinkäymisiin, miten osaan ottaa ilon irti onnistumisista.

Minä itse määritän omat voimavarani ja niiden riittävyyden tai riittämättömyyden.

Ennen kaikkea MINÄ ITSE voin kehittää näitä kaikkia ominaisuuksia ja piirteitäni MINUSSA ITSESSÄNI

 

Itsensä johtamisesta ja tuntemisesta on paljon konkreettista hyötyä, vaikkei esimiestehtävässä toimisikaan.

Voidakseen johtaa itseään, on ensin  tunnettava itsensä. Hyvä itsetuntemus ja -luottamus on  pohja itsensä johtamiselle.  Itseään johtamalla tutustuu itseensä yhä paremmin, löytää kehityskohtiaan, nimetä tavoitteitaan ja tehdä suunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Hyvän itsensä johtajan on suhteellisen helppo olla hyvänä esimerkkinä muille. 

Itsensä johtaminen on tavoitteellisuutta,  tervettä itsetuntemusta ja sen kehittämistä. Psyykkistä ja fyysistä henkilökohtaista hyvinvointia, stressin ja ajankäytön hallintaa, tunneälykkyyttä, tunteiden hallintaa, muutosvalmiutta ja muutosten hallintaa.

Hyvä itsensä johtaja omaa luottamusta omaan itseensä ja omiin  kykyihinsä. Hänellä on vahva halu itsensä kehittämiseen. Hän pystyy asettamaan tavoitteita omaan kehittymiseensä, aikatauluttamaan ja toteuttamaan tavoitteitaan. Hän ymmärtää, mistä tekijöistä oma hyvinvointi muodostuu ja pystyy vaikuttamaan niihin.

Itsensä johtajan on oltava sinut itsensä kanssa. Vahvuuksien ja vajavaisuuksien tunnistaminen auttaa itsensä tulokselliseen kehittämiseen. Oma mieli on kaiken lähtökohta: se on tunnettava ja siihen on pystyttävä vaikuttamaan ja oppimaan.  Itsensä johtaminen parhaimmillaan tuottaa positiivista energiaa ja jaksamista sekä ulkoisesti että sisäisesti.

 

Kuulostaako vaikealta? EI se vaikeaa ole, eikä ainakaan mahdotonta. 

Itsensä johtamista voi harjoitella ja oppia.

Tunnista tilanteet, jotka ovat sinulle haastavia, ja pyri suuntaamaan energiasi asioihin, joihin sinulla on vaikutusvaltaa joko suoraan tai välillisesti.

Pyri karistamaan harteiltasi "ne maailman murheet", johin et voi vaikuttaa. 

Suuntaa energiasi oikein - jaksat paremmin!

 

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Yhtenä osa-alueena tähän liittyen annamme myös käytännön vinkkejä siihen, kuin itseään johtamalla on mahdollista selvitä hankalaistakin tilanteista, ihan arkipäivässä.