Savon MediaCenter Oy

Päättäjä, miten hyvin tunnet asiakkaasi?

20.11.2018 00:00

Puhelimitse toteutettavat kyselyt ja haastattelut ovat kustannustehokas tapa hankkia tietoa asiakkaista, laatutavoitteiden toteutumisesta, markkinoista ja yritysmielikuvista.

Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti päätöksenteon tukena, tuotekehityksessä tai markkinoinnin suunnittelussa.

Toteutamme toimeksiantajiemme ja tarpeiden mukaiset, räätälöidyt puhelinhaastattelut ja tutkimukset amattitaidolla.

Vuosien mittaan olemme toteuttaneet useita yritys- ja kuluttajatutkimuksia ja  kyselyitä. Teemme tutkimuksia ja haastatteluita suomeksi ja ruotsiksi.

Asiakkailta saatu tieto tallennettaan haastattelun aikana, ja kerätty tieto toimitetaan sellaisenaan toimeksiantajallemme. 

Huolella valmisteltu ja asiantuntemuksella toteutettu asiakastyytyväisyyskysely, markkinatutkimus tai haastattelu antaa valtavan tietomäärän toimeksiantajamme käytettäväksi ja jatkojalostettavaksi.

Lisätietoja asiasta 

info@savonmediacenter.fi