Savon MediaCenter Oy

Oy Suomen Henkilötieto Ab ja Savon MediaCenter yhteistyöhön

23.05.2018 10:30

 

Oy Suomen Henkilötieto Ab:n lanseeraama, Eu:n tietosuojakäytäntöön vastaava palvelu helpottaa yritysten henkilötietojen käsittelyä.

 

Henkilötieto-palvelun tarkoituksena on auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omia henkilötietojaan yritysten asiakasrekistereissä sekä tarjota yrityksille vaivaton keino hallita asiakkaidensa tietosuijaan liittyviä toimintoja yhdessä palvelussa. Henkilötieto.fi-palvelu on tarkoitettu Suomen kansalaisille sekä suomalaisille yrityksille ja yhteisöille.

Henkilötieto-palvelussa yritykset voivat käsitellä asiakkaidensa henkilötietoihin liittyviä toimintoja, kuten henkilötietokyselyitä, siito- ja korjauspyyntöjä sekä markkinointikieltoja. Uudet yhteydenotot ja pyynnöt asiakkailta näkyvät palvelussa selkeästi kategorioittain, mikä helpottaa ja tehostaa niiden käsittelyä. Yritys voi välittää vastauksen asiakkaan henkilötietokyselyyn ja muihin pyyntöihin kätevästi suoraan palvelun kautta.
 

EU:n tietosuoja-asetus GDPR

GDPR(General Data Protection Regulation) on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus(EU)2016/679, joka annettiin 27.6.2016. EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 25.5.2018. Asetuksen ansiosta kansalaisilla on entistä laajemma mahdollisuudet hallita tietojaan.

Tietosuoja-asetuksen myötä EU:n kansalaisilla on oikeus tietää, mitä tietoja heistä on yritysten asiakasrekisterissä, ja tiedot voi halutessaan myös poistaa. Myös yritykset hyötyvät asetuksen asettamista tasavertaisista toimintaedellytyksistä. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta. Uusilla säännöillä pyritään parantamaan kuluttajien luottamusta ja siten yritysten kasvua.

 

 

Savon MediaCenter toteuttaa Suomen Henkilötietopalvelu Ab:lle markinointikampanjan, jonka kohderyhmänä ovat suomalaiset yritykset.