Savon MediaCenter Oy

Haastattelut ja tutkimukset - me toteutamme!

13.12.2018 00:00

 

 

Puhelimitse toteutettavat kyselyt, tutkimukset ja haastattelut

 

 

Puhelimitse toteutettavat kyselyt ja haastattelut ovat kustannustehokas tapa hankkia tietoa asiakkaista, laatutavoitteiden toteutumisesta, markkinoista ja yritysmielikuvista. Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti päätöksenteon tukena, tuotekehityksessä tai markkinoinnin suunnittelussa. Tutkimuksen kohderyhmän voit tilata suoraan meiltä tai toimittaa kontaktitiedot valmiina esimerkiksi asiakasrekisteristäsi.

Toteutamme puhelinhaastattelut yritys- ja kuluttajatutkimuksiin, -kyselyihin, -gallupeihin ja muihin selvityksiin.

Haastatteluja teemme mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakastyytyväisyyskyselyt
  • Yritysmielikuvan kartoitukset
  • Markkinatutkimukset
  • Markkinointitutkimukset
  • Haastattelut
  • Gallupit
  • Muut puhelinhaastattelut

 

 

Uuden yhteistyön alkaessa:

 

Sovimme yksityiskohdista, kuten projektin "pilotin" pituudesta, kokonaistavoitteista ja laadun kriteereistä toimeksiantajamme kanssa

- koulutamme henkilökuntamme projektiin

- nimeämme projektista vastaavan esimiehen, joka pitää aktiivisesti yhteyttä toimeksiantajaamme

- projektin toteutuksessa käytämme nykyaikaista tietokonepohjaista soittojärjestelmää, joka mahdollistaa puheluiden tallentamisen, työn tehon ja laadun reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin

Tahtotilamme on, että jokainen meillä aloitettu uusi toimeksianto tehdään täysillä ja oikein

JUURI NIIN KUIN TOIMEKSIANTAJAMME HALUAA

Näin toimimalla olemme saaneetkin tehdä tuloksekasta ja molemminpuolin kannattavaa telemarkkinointityötä pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa.

Myynti puhelimeitse on ehdoton vahvuutemme.

Myynti on paljon muutakin , kuin suoraa konkreettisen tuotteen markkinointia. Puhelimitse myydään yhä useammin ajatus jostakin. Näin esimerkiksi silloin, kun kyseessä on vaikkapa asiakaskartoitukset tai tapaamisten sopiminen toimeksiantajamme myyntiedustajalle.

Olemme toteuttaneet erilaisia toimeksiantoja sekä suurille, keskisuurille, että pienille yrityksille. Tahtotilamme on ratkaista asiakasyritystemme myynti- ja markkinointiongelmat tarjoamalla osaamisemme heidän käyttöönsä.

Yrityksessämme työskentelee ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolta löytyy osaaminen ja asiantuntemus niin myynti- asiakaspalvelu, kuin ajanvaraustehtäviinkin.

Työnantajan tavoitteemme on olla REILU. Maksamme työntekijöillemme tuntipalkkkaa, ja lisäksi käytössämme on palkitseva ja motivoiva provisiojärjestelmä. Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.