Savon MediaCenter Oy

Myyntiryhmän esimies - omalla esimerkillään johtava

23.11.2018 00:00

 

 

 

ESIMIESTYÖ on vaativa laji.

 

 

Ollakseen hyvä, helposti lähestyttävä ja läsnä oleva esimies, on oltava halukas kehittämään ja kehittymään.

Jokaisella esimieheksi haluavalla, esimiestyötä harkitsevalla ja sitä tekevällä tulisi  olla motivaatiota, tahtoa ja taitoa kasvaa tehtävänsä mukana.

Esimies on työpaikalla paljon vartijana. Hänen pitää pystyä toimimaan oman "joukkueensa" johtajana, ja samalla pitää yllä oman alansa ammattitaitoa.

Telemarkkinointialalla, erityisesti myyntiin keskityttäessä esimies johtaa usein omalla esimerkillään.

Esimiehen on johdettava työtä, päätettävä työnjaosta, huolehdittava osaamisesta ja kehittymisestä, resursoitava ja rekrytoitava. Hänen on näytettävä suuntaa ja esimerkkiä, motivoitava ja kannustettava, annettava palautetta. Hänen on puututtava huonoon käytökseen ja ylipäätään luotava olosuhteet, jotka tukevat työn tekemistä ja ehkäisevät ongelmien syntymistä.

 

 

KAIKILLA TYÖNTEKIJÖILLÄ – työpaikan kokoon katsomatta – tulee olla oikeus hyvään johtajuuteen. 

 

Savon MediaCenter Oy panostaa myös esimiesten koulutukseen ja valmennukseen.

Esimiestyön ohessa olemme tarjonneet esimiehillemme mahdollisuuden suorittaa johtamisen erikoisammattitukinnon, tuttavallisemmin JET:in